Aktualności

RODO

UWAGA! Na podstawie art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie posiadamy, są przetwarzane zgodnie z prawem. Może to odbywać się w celu nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem, lub też do celów handlowych bądź marketingowych – jeżeli została udzielona zgoda na takie przetwarzanie. Administratorem Danych Osobowych jest firma SPORT-MED K. CIUPA, J.W. BRAJCZEWSKI, K. ROGOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY, z siedzibą w Białymstoku 15-369, ul. Bema 2. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że wynika to z przepisów prawa. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku udzielenia zgody informujemy o prawie do jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@ochronadanych.hub.pl

Komentowanie jest wyłączone.