Diagnostyka

USG narządu ruchu:
– stawu barkowego
– stawu biodrowego
– stawu kolanowego
– stawu łokciowego
– ręki
– ścięgien Achillesa

USG Doppler:
– aorty i tętnic
– żył i tętnic kończyn dolnych

Jednym z bardzo popularnych obecnie zastosowań ultrasonografii jest USG naczyń krwionośnych z wykorzystaniem zjawiska Dopplera. USG Doppler pozwala na ocenę prędkości oraz kierunku przepływu krwi w naczyniach. Jako metoda całkowicie nieinwazyjna jest obecnie najpopularniejszym typem badania naczyń pozwalającym na dokładną ocenę zmian w zdecydowanej większości przypadków.

Co to jest USG Doppler?
USG Doppler to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. W Polsce jest ono nadal słabo dostępne z powodu niewystarczającej ilości drogich aparatów i wykształconych specjalistów. Jest ono proste, a daje bardzo cenne informacje. Nie wiąże się z jakimikolwiek nieprzyjemnościami dla chorego.
USG Doppler umożliwia ocenę przepływu krwi przez zastawki serca, żyły i tętnice. W połączeniu ze standardowym badaniem USG/ECHO serca daje dobrą ocenę zaawansowania zmian utrudniających przepływ krwi (zwężenia) lub cofania się pod prąd (niedomykalność zastawek serca) oraz przecieków krwi przez nieprawidłowe połączenia pomiędzy jamami serca lub pomiędzy naczyniami krwionośnymi (np. tzw. przetoka tętniczo-żylna).
USG Doppler nie wykrywa jednak wszystkich nieprawidłowości i nie zawsze prawidłowy wynik wyklucza istnienie defektu. Jest to badanie nieszkodliwe, podobnie jak wszystkie badania ultrasonograficzne, więc nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania.

Ocena USG Doppler
– ocenę USG Doppler powinien przeprowadzać wyszkolony lekarz najlepiej radiolog lub chirurg naczyniowy.
– lekarz oceniający USG Doppler powinien znać chorego i jego historię choroby, gdyż czasami obrazy USG Doppler mogą odpowiadać różnym schorzeniom.
Przygotowanie do badania USG Doppler:
– zwykłe badanie USG Doppler nie wymaga specjalnego przygotowania.

Co trzeba wiedzieć o USG Doppler?
– USG Doppler nie jest badaniem doskonałym. Prawidłowy wynik nie zawsze wyklucza chorobę. Czasami trzeba dodatkowo wykonać angiografię, zwłaszcza w ocenie przedoperacyjnej.
– Nie należy wyrzucać starych wyników USG Doppler. Bardzo ważne jest porównywanie bieżących wyników z poprzednimi. W wielu przypadkach ważna jest szybkość postępu choroby – jak np. w tętniaku aorty brzusznej.

USG stawów biodrowych noworodków, niemowląt, dzieci
U większości noworodków głowa kości udowej powinna pasować do wklęśnięcia w miednicy zwanego panewką. U części noworodków zdarza się jednak, że nie są one jeszcze do końca ukształtowane i proces ich kształtowania zabiera dodatkowo klika tygodni.
W 4-6% noworodków w jednym lub w obu stawach biodrowych panewka jest jednak zbyt płytka lub głowa kości udowej nie dość zaokrąglona. Taki stan określany jest jako rozwojowa dysplazja stawu biodrowego.

Dysplazja stawu biodrowego
Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego występuje zwykle od urodzenia, choć niekiedy może się rozwijać później. W pewnych grupach dzieci ryzyko wystąpienia dysplazji stawów biodrowych jest szczególnie wysokie:
– dziewczynki (dysplazja występuje u nich 4-6 razy częściej niż u chłopców),
– dzieci, z porodów pośladkowych
– dzieci, których rodzice lub rodzeństwo urodzili się z dysplazją
– dzieci z ciąży mnogich (bliźniaczki, trojaczki)
Poza rutynowym badaniem klinicznym, polegającym na sprawdzeniu odwodzenia w stawach biodrowych i ocenie występowania tzw. objawów niestabilności, w rozpoznawaniu dysplazji stawów biodrowych podstawowe znaczenie przypada badaniom obrazowym. U małych niemowląt najczęściej wykonuje się badania ultrasonograficzne (USG). Badanie USG stawów biodrowych pozwala ocenić budowę stawu biodrowego, a w przypadku stwierdzenia dysplazji bądź innych zmian patologicznych wczesne rozpoczęcie działań profilaktycznych lub leczenia. Badanie USG umożliwia także monitorowanie leczenia.
Jeżeli dysplazja rozpoznana została zbyt późno lub od początku była zaawansowana, dziecko musi trafić do szpitala, gdzie będzie jakiś czas leżało na wyciągu lub będzie miało założony gips, może się również zdarzyć, że konieczny będzie zabieg operacyjny.

Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych u noworodków badanie powinno być wykonane dwukrotnie:
– po urodzeniu około 4-6 tygodnia życia,
– oraz około 12-16 tygodnia życia noworodka.

Badanie USG jest nieinwazyjne, bezbolesne i bezpieczne. Do przeprowadzenia badania USG nie jest wymagane specjalne przygotowanie pacjenta.

Analiza składu masy ciała
Badanie składu masy ciała (BC, body composition) jest ważnym czynnikiem służącym określeniu stanu odżywienia człowieka.

Metoda BIA (analiza impedancji bioelektrycznej) opiera się na różnicy w przewodzeniu prądu elektrycznego w kompartymencie wodnym i tłuszczowym. BIA używa się do oszacowania budowy ciała poprzez pomiar przewodniości przy pomocy 8 elektrod. Celem pomiaru jest obliczenie czynnika biologicznego reprezentującego różne rodzaje tkanek ciała. Dodatkowo złożoność ludzkiego organizmu powoduje, że w czasie analizy BIA konieczne staje się wzięcie pod uwagę czynników: wagi, wzrostu, płci, wieku i impedancji.

W celu osiągnięcia większej dokładności analizy budowy ciała używa się metody tetrapolarnej – aparat InBody 220.
Aparat InBody określa:
– wagę, wagę optymalną
– masę mięśni, masę tłuszczu w organizmie
– beztłuszczową masę ciała
– BMI, procent tkanki tłuszczowej
– masę mięśni i tkanki tłuszczowej dla poszczególnych mięśni ciała
– współczynnik masy mięśni do masy tkanki tłuszczowej
– ilość wody w organizmie
– proteiny i minerały
– wiek odpowiadający ciału (wiek metaboliczny)
– rodzaj budowy ciała
– obszar występowania tłuszczu trzewnego
– poziom tłuszczu trzewnego
– wskaźnik WHR (wskaźnik talia/biodra)
– impedancję

Komentowanie jest wyłączone.