O nas

Misja: „Potęga wiedzy w służbie Twojej pasji”

Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii to placówka medyczna świadcząca kompleksowe usługi zdrowotne z zachowaniem należytej staranności, według ustalonej metodyki i aktualnej wiedzy medycznej. PCMSiO to ośrodek o szerokim profilu działania, jednak szczególnie rozwijający się w specjalnościach medycyny sportowej, ortopedii i rehabilitacji. W placówce są poradnie specjalistyczne, w których udzielane są konsultacje przez wysokiej klasy specjalistów, bardzo dobrze wyposażona i zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę rehabilitacja, gabinet diagnostyki obrazowej (USG ortopedyczne, USG Doppler, USG bioderek). Wszystkie działania wykonujemy wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie naszych pracowników.

Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii istnieje od początku 2006 r. Podstawową dziedziną działalności placówki jest opieka zdrowotna. W naszej nazwie ze starannie przemyślanego wyboru znalazła się „medycyna sportowa”. Jest to jedna z najbardziej uniwersalnych specjalności medycznych, wymagająca szerokiej wiedzy i umiejętności, np. z dziedziny ortopedii czy rehabilitacji. Przedmiotem zainteresowania medycyny sportowej jest zapewnienie prawidłowego rozwoju psychoruchowego ludzi uprawiających sport oraz profilaktyka i leczenie schorzeń będących następstwem tej działalności. Osiągnięcia medycyny sportowej, która musi leczyć skutecznie i „szybko” wykorzystujemy dla dobra naszych pacjentów. W naszej placówce medycznej są również świadczone usługi innych specjalności takich jak ultrasonografia naczyń krwionośnych czy preluksacja.

Świadczenia zdrowotne są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dążenie do rozpoznania potrzeb i spełnienia oczekiwań pacjentów jest podstawą wszystkich podejmowanych przez nas działań poprzez osiągnięcie następująco sformułowanych celów:
1. Pełna realizacja usług medycznych (konsultacje lekarskie, diagnostyka, leczenie ambulatoryjne, rehabilitacja) zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawnymi i aktualnym stanem wiedzy medycznej na poziomie spełniającym potrzeby i oczekiwania pacjentów.
2. Doradztwo i unowocześnianie metod leczniczych.
3. Zachowanie i przestrzeganie zasady poufności w stosunku do naszych pacjentów.

Zapraszamy do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie dziękujemy tym, którzy już to zrobili i są naszymi pacjentami. Jesteśmy wdzięczni za okazane nam zaufanie.

W Podlaskim Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii funkcjonują:
1. Poradnia medycyny sportowej
2. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
3. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
4. Poradnia rehabilitacyjna
5. Poradnia preluksacyjna
6. Dział fizjoterapii
7. Dział masażu leczniczego

 

Komentowanie jest wyłączone.